Urbanitzar i integrar al municipi la N-150 com a via urbana

ANELLA CÍVICA

S’estan realitzant quatre actuacions diferents a la N-150 que permetran la connectivitat entre els diferents barris que envolten el Turó de Montcada, i alhora pacificar el trànsit. Aquestes quatre actuacions són la creació d’un recorregut per a vianants i bicicletes contigu a la calçada existent que connectarà el barri de Terra Nostra (zona 15) i Santa Maria (zona 21), els polígons Coll de Montcada i Can Cuiàs fins a la rotonda amb la C17; la rotonda de Can Cuiàs, la rotonda de Coll de Montcada i la trama urbana de Terra Nostra

L’anella cívica permetrà aconseguir la cohesió territorial del municipi i millorar la seva mobilitat interna.

PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’ANTIGA CARRETERA N-150, ENTRE ELS PUNTS KM 0+500 I 2+165

El projecte es va aprovar definitivament l’octubre de 2017.

Es va adjudicar per 682.440,00 euros, IVA inclòs l’octubre de 2018  .

Les obres s’iniciaran el mes de gener de 2019.

La durada prevista de les obres és de 7 mesos.

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA FASE 1 DE LA REMODELACIÓ D’UN TRAM DE L’ANTIGA CARRETERA N-150 AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC

El projecte el va aprovar i licitar l’Àrea Metropolitana (AMB)

Les obres s’iniciaran el gener de 2019.

La durada prevista de les obres és de 6,5 mesos.

EN PROCÉS
EN PROCÉS