Trencar les barreres psicològiques que poden influir en el consum entre els barris, fomentant el coneixement i la cooperació entre comerciants

Reunions periòdiques del Consell de Comerç (4-6 reunions anuals).

Campanyes de foment del comerç a tot el municipi mitjançant cartells, publicitat als opis, publicacions a les xarxes socials i a La Veu, especialment durant la campanya de Nadal i la realització de les bosses de tela ecològiques de “Compro aprop, contamino poc”.

Difusió de les diferents fires i activitats per tal de fomentar el consum entre barris mitjançant cartells, publicitat al mobiliari urbà, publicacions a les xarxes socials i a La Veu.

Fomentar l’associacionisme comercial mitjançant la subvenció a les associacions i la subvenció indirecta d’una activitat anual a cada associació i col·laboració directa en les campanyes que realitza l’Ajuntament (repartiment de discs de zona taronja i repartiment de bosses ecològiques).

Fet
FET