Treballar la sensació d’inseguretat ciutadana amb més presència policial als llocs especialment vulnerables

Accions concretes als focus dels problemes.

El ple coneixement dels problemes ens permet d’alguna forma establir ordres de servei detallades i encaminades a actuacions concretes als focus directes del problema. S’instauren els serveis programats com a ordres concretes dirigides a una intervenció policial detallada i de forma continuada en el focus del  problema, que ens permet una informació real del mateix, l’anàlisi de la realitat i la resposta més adequada per a la seva resolució.

Fet
FET