Treballar la prevenció de qualsevol tipus de maltractament afavorint polítiques que generin un bon tracte, amb especial atenció al maltractament a la gent gran

  • Manteniment i millora de la Taula d’Infància.Model d’intervenció amb la infància i adolescència en risc.
  • Redacció del protocol de prevenció del maltractament a la gent gran.
  • Adhesió al projecte de l’OMS de Ciutats Amigues de la Gent Gran.
  • Aprovació i consolidació del protocol de prevenció de la violència masclista envers les dones i els seus fills.
Fet
FET
  • Implementació i avaluació de tots els protocols.
  • Finalització de la fase diagnòstica del projecte “Montcada ciutat amiga de les persones grans”.
EN PROCÉS
EN PROCÉS
  • Implementació del projecte de les ciutats amigues.
PENDENT