Fer una aposta transversal per la promoció de la salut en diferents col·lectius i mitjançant la col·laboració de diverses regidories, entitats i serveis que promoguin la salut al municipi

Previsió de poder fer la contractació d’un tècnic/a especialitzat en la promoció de la salut, per tal de coordinar i fomentar totes les actuacions en “Fer una aposta transversal per la promoció de la salut en diferents col·lectius i mitjançant la col·laboració de diverses regidories, entitats i serveis que promoguin la salut al municipi”