Millora del ferm dels camins de Can Piqué, Can Taianet i Can Fàbregues al parc de la Serralada de la Marina, i consolidació del camí de Can Pomada i l’accés del camí de Pla de Reixac

MILLORA DEL FERM DELS CAMINS DE CAN PIQUÉ, CAN TAIANET I CAN FÀBREGUES AL PARC DE LA SERRALADA DE LA MARINA Les obres van iniciar “Millora del ferm dels camins de Can Piqué, Can Taianet i Can Fàbregues al parc de la Serralada de la Marina, i consolidació del camí de Can Pomada i l’accés del camí de Pla de Reixac”

Atendre la problemàtica específica de les dones i famílies monoparentals, majoritàriament a càrrec de les dones víctimes de violència masclista. Han de ser objecte de propostes concretes d’adjudicació d’habitatge protegit en compra, en lloguer o assistit

S’està duent a terme el projecte de la Fundació SURT en Conveni amb l’Ajuntament de Montcada en un habitatge de la Borsa de cessió d’ús “Atendre la problemàtica específica de les dones i famílies monoparentals, majoritàriament a càrrec de les dones víctimes de violència masclista. Han de ser objecte de propostes concretes d’adjudicació d’habitatge protegit en compra, en lloguer o assistit”