Impulsar la creació de Serveis Mancomunats (Montcada i Reixac, Cerdanyola i Ripollet) que complementin les necessitats dels Serveis Socials amb una Unitat Central de Gestió

Acord per a la creació d’un centre d’estada temporal d’urgència per a persones amb risc d’exclusió. FET Cerca dels socis. Cerca de l’espai. Cerca de “Impulsar la creació de Serveis Mancomunats (Montcada i Reixac, Cerdanyola i Ripollet) que complementin les necessitats dels Serveis Socials amb una Unitat Central de Gestió”

Crear un pla d’acció contra la pobresa infantil per donar resposta a aquelles problemàtiques urgents

Augmentar les prestacions de caràcter econòmic.Augmentar la dotació pressupostària pels ajuts de menjador.Mantenir i augmentar els projectes de garantia alimentària: Cistell solidari d’Aldees Infantils. Kits “Crear un pla d’acció contra la pobresa infantil per donar resposta a aquelles problemàtiques urgents”

Treballar la prevenció de qualsevol tipus de maltractament afavorint polítiques que generin un bon tracte, amb especial atenció al maltractament a la gent gran

Manteniment i millora de la Taula d’Infància.Model d’intervenció amb la infància i adolescència en risc. Redacció del protocol de prevenció del maltractament a la gent “Treballar la prevenció de qualsevol tipus de maltractament afavorint polítiques que generin un bon tracte, amb especial atenció al maltractament a la gent gran”

Pla de lluita contra la pobresa, portant a terme accions conjuntes de totes les regidories (Habitatge, Serveis Socials, Educació, Promoció Econòmica, etc.)

Diagnòstic, procés participatiu i desenvolupament del Pla Local d’Inclusió Social.Implementació de les accions 2018. FET Actuacions previstes per al 2019. EN PROCÉS Execució de les “Pla de lluita contra la pobresa, portant a terme accions conjuntes de totes les regidories (Habitatge, Serveis Socials, Educació, Promoció Econòmica, etc.)”