Ser exigents en l’aplicació al municipi de normatives i sancions de control ambiental i sanitari per la protecció de la salut

Increment de les partides per accions de protecció de la salut, com control de plagues, inspeccions en establiments alimentaris i inspeccions coordinades amb serveis socials per casos de usuaris amb malaltia mental.

A l’any 2017 es fa l’aprovació d’una ordenança per al control del mosquit tigre, per tal de controlar la seva proliferació al municipi.

Anys 2017 i 2018 posada en marxa d’agents cívics informadors i controladors en matèria de tinença responsable de gossos i de salubritat a la via pública.

Fet
FET