Revisar els convenis urbanístics vigents pendents de resolució

Dins del marc de l’Auditoria urbanística realitzada, s’ha fet un estudi exhaustiu dels Convenis urbanístics vigents per tal de determinar-ne les seves conseqüències i obligacions legals per a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Alguns d’aquests convenis es troben ja resolts i d’altres en fase de gestió actualment. D’aquests, es troba en fase de gestió la resolució del Conveni urbanístic de la Plaça de la Ribera, amb una primera sentència favorable per a l’Ajuntament.

EN PROCÉS
EN PROCÉS