Renovar i potenciar les actuacions del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de La Ribera

  • Modificació de l’estratègia d’intervenció de manera més plural i comunitària.
  • Augment de la partida econòmica destinada a la realització d’activitats programades.
  • Augment del nombre d’activitats en medi obert.
  • Realització d’activitats continues i programades amb suficient antelació per evitar abandonament.
  • Retorn de l’exposició “Veus de La Ribera” al Centre Cívic de La Ribera de manera permanent.
Fet
FET
  • Millora dels processos de creació i coordinació.
  • Millora dels processos de participació ciutadana.
EN PROCÉS
EN PROCÉS
  • Realització de processos autònoms de participació ciutadana en el marc del PDC.
PENDENT