Reforma de pisos socials als barris de la Ribera i de Mas Rampinyo

REFORMA DE DOS PISOS MUNICIPALS AL BARRI DE LA RIBERA

Les obres es van iniciar el gener de 2017 i van finalitzar el març de 2017.

El cost de les obres va ser de 51.881,58 €, IVA inclòs.

REFORMA DE DOS PISOS MUNICIPALS AL BARRI DE LA RIBERA I AL DE MAS RAMPINYO

Les obres es van iniciar el maig de 2018 i van finalitzar el juny de 2018.

El cost de les obres va ser de 32.417,08 €, IVA inclòs.

REFORMA DE TRES PISOS MUNICIPALS AL CARRER SANT RAMON

Les obres s’han iniciat el gener de 2019 i finalitzaran l’abril de 2019.

El cost de les obres serà de 72.634,55 €, IVA inclòs.

Fet
FET