Reforçar la junta local de seguretat en els aspectes bàsics de la seguretat ciutadana

Coordinació, col·laboració i cooperació reciproca entre els diferents cossos de seguretat.

Donada la importància que suposen les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació reciproca entre els diferents cossos de seguretat que exerceixen les seves funcions i competències en l’àmbit territorial del municipi, es va plantejar la necessitat de reforçar les reunions periòdiques en el marc de les juntes locals de seguretat establint un calendari de treball amb quatre sessions anuals per analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat corresponents en l’àmbit respectiu.

Així mateix, i com a òrgans permanents de col·laboració i cooperació, s’han establert, en funció de les pròpies necessitats de cada moment, les reunions periòdiques de la taula de coordinació operativa.

Fet
FET