Protegir el patrimoni arquitectònic, històric i ambiental. Aprovació definitiva del Catàleg de Patrimoni i creació de la Comissió de seguiment del Patrimoni catalogat

El Ple de l’Ajuntament de Montcada ha aprovat el Text refós del Pla especial de patrimoni  arquitectònic, històric i ambiental de Montcada i Reixac. Aquest Pla especial té per objectiu la protecció patrimonial normativa d’un conjunt de 112 elements del municipi, amb interès arquitectònic, històric i ambiental i paisatgístic. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità té prevista la verificació del Text refós del Pla especial de Patrimoni el proper mes de març. Un cop el Pla sigui vigent i executiu, es procedirà a la creació d’una Comissió de Patrimoni municipal, per tal de fer un seguiment de les determinacions del Pla.

Fet
FET