Promoure la implantació progressiva dels pressupostos participatius, inicialment pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania pugui decidir alguns aspectes dels pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la corresponsabilització de la població en la gestió pública

Durant aquest mandat s’han posat en marxa 2 processos de pressupostos participatius:

Edició 2017: Actualment en construcció el nou espai sociocultural a l’entorn del pavelló municipal Miquel Poblet (termini: primer semestre 2019)  i la construcció d’una pista esportiva en el mateix indret (termini: segon semestre de 2019). Pressupost total: 536.000€.

Edició 2018: 7 Projectes guanyadors:

  1. Renovació de la flota de vehicles de l’ADF (50.000€).
  2. Creació i dinamització d’elements festius per al municipi (35.000€)
  3. Instal·lacions de punts d’alimentació per a gats a cada barri (20.000€)
  4. Reparació i adequació del parc infantil av. Terra Nostra (50.000€)
  5. Creació parc infantil-esportiu parc de la Llacuna (50.000€)
  6. Adquisició i instal·lació d’un aparell ecògraf per al CAP (25.000€)
  7. Adequació i millora d’espai per emprenedors (5.000€).

Pressupost total: 250.000€. S’ha creat la comissió de seguiment de la segona edició corresponent a l’exercici 2018-2019 formada per regidors, tècnics i representants de les entitats que van presentar els projectes guanyadors.

Fet
FET