Promoure entorns segurs per a la mobilitat i l’accessibilitat als equipaments municipals, per facilitar-ne la participació

S’han posat baranes a l’entorn del Casal de gent gran Casa de la Mina per garantir la seguretat de l’espai, es va comptar amb el suport  del serveis municipals (2017).L’accesibilitat i la participació són un eix de diagnòstic i treball clau en el projecte Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans.

Fet
FET

Implementació del diagnòstic i del pla anual del projecte Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans.

PENDENT