Promoció d’un model comercial basat en l’associacionisme, amb reunions periòdiques i arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, implementant programes de formació per millorar el servei i fer-lo més atractiu

Fomentar l’associacionisme comercial mitjançant la subvenció a les associacions i la subvenció indirecta d’una activitat anual a cada associació i col·laboració directa en les campanyes que realitza l’ajuntament (repartiment de discs de zona taronja, repartiment de bosses ecològiques, concurs de l’aparador de Nadal).

Reunions periòdiques del Consell de Comerç (4-6 reunions anuals).

Realització de cursos, formacions i xerrades (2 anuals).

Creació d’un grup de compra agregada d’energia per reduir la despesa energètica dels comerços.

Fet
FET