Projectes específics per la dinamització del mercat de treball local

Disseny i implementació del projecte Montcada Inclou

Creació d’un cens de persones amb discapacitat on s’estima que hi ha aproximadament més de dos-cents habitants que pertanyen a aquest col·lectiu. Es realitza aquest projecte pilot i innovador per atendre específicament al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual amb un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’incloure-les en el mercat laboral ordinari, ja sigui mitjançant pràctiques formatives no laborals o contractacions.

En aquesta primera edició 2018 s’han atès a un total de 9 usuaris procedents de les Associacions Adimir i Tot per Tu, Borsa de Treball de Promoció Econòmica i Ocupació, Departament Educació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

RESULTATS

Han participat un total de 5 empreses, 3 d’aquestes del teixit local (Ambhac, Centres de Dia Sira, Mc Donald’s), una de Barcelona (Supermercats Dia) i una altra de Ripollet (Faunarama).

Fet
FET