Projectes d’urbanització

PROJECTE D’URBANITZACIÓ UA2 DEL P.E.R.I  A L’ILLA ENTRE ELS CARRERS RIERA DE SANT CUGAT, QUARTERS, PERE DE MONTCADA I PASSATGE DE CARRERES DEL BARRI DE LA FONT PUDENTA

El projecte es va aprovar inicialment el juny de 2018. El pressupost de les obres és de 578.327,85 euros, IVA inclòs. El termini d’execució de les obres és de 10 mesos.

PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ PAU “CARRETERA DE RIPOLLET”

El projecte es va aprovar definitivament el octubre de 2018. El pressupost de les obres és de 441.224,39€ euros, IVA inclòs. El termini d’execució de les obres és de 3 mesos.

Fet
FET