Potenciar les accions en matèria de trànsit per a la millora de la seguretat viària

La funció de la policia local en matèria de trànsit és una de les que genera major nombre d’actuacions.

Actuar sobre els índexs d’accidentalitat amb el compromís seriós de poder reduir-los de forma constant, suposen la participació de la policia local en un conjunt d’actuacions encaminades sobretot al compliment de les normes de circulació i vetllar per la seguretat viaria.

Per potenciar les accions en matèria de trànsit es participa periòdicament en tots els programes de prevenció establerts en el Pla de Seguretat Viaria de Catalunya, amb campanyes de vigilància i control d’aquelles actituds i incompliment de les normes que originen situacions greus de risc per a la circulació i per tant la possibilitat de provocar accidents amb víctimes.

Fet
FET