Posar a disposició de la ciutadania la informació econòmica de l’Ajuntament, amb el compromís de que sigui de fàcil accés. Transparència pressupostària

Aquest projecte té una durada continuada, ja que la informació econòmica de l’Ajuntament es troba al portal de transparència, actualitzada de forma constant. En concret, s’informa de l’execució quinzenalment i trimestralment del pressupost tant de despeses com d’ingressos, dels convenis de caire econòmic i del deute viu, deute de la Generalitat i estudis especialitzats com l’anàlisi econòmic financer referit al període 2013-2015 i escenari de previsions pressupostàries 2016-2018.

Fet
FET