Pla Pilot per a l’eliminació d’espècies invasores

Eliminació de l’ailant (Ailanthus altissima) i altres actuacions

L’ailant (Ailanthus altissima) és un arbre dioic de creixement ràpid, originari de la Xina, considerat espècie exòtica invasiva. A causa d’això produeix una disminució en la biodiversitat impedint el desenvolupament de la vegetació autòctona, com s’ha vist en el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Al maig del 2016 es va signar un conveni  entre l’Ajuntament de Montcada i Reixac i experts en control d’espècies pel control de l’espècie invasora ailants (Ailanthus altissima). L’actuació de control ha constituït una prova pilot amb l’aplicació d’un fong (Verticillium nonalfalfae) dins del terme municipal de Montcada i Reixac.

També s’ha demanat al Parc de la Serralada de Marina que s’estudiï l’afectació de les espècies invasores de fauna (vespa asiàtica, Vespa vetulina) i flora al Parc.

EN PROCÉS
EN PROCÉS