Pla d’estalvi energètic a les dependències municipals i via pública. Utilització d’energies renovables

L’evolució de l’estalvi energètic aconseguit ha estat especialment important l’any 2017 amb la creació i implantació de la figura del gestor energètic, encarregat de vetllar per el seguiment, desviació i ajustos de tots els subministres municipals. A banda s’han implementat altres mesures que han permès i han de permetre com a mínim la consolidació dels estalvis obtinguts:

  • Implantació de sistemes de gestió d’instal·lacions i monitorització dels consums.
  • Substitució de làmpades de vapor de sodi per leds a l’enllumenat públic.
  • Substitució de pantalles fluorescents per leds en edificis municipals.
  • Substitució de equips de generació de calor i fred per altres més eficients.
Fet
FET