Obertura del carrer Barberà

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ ÀMBIT DE LA MUNTANYETA DE LA FONT PUDENTA

El gener de 2018 la Comissió de Política Territorial de Catalunya va adoptar l’acord d’aprovar l’expedient de la modificació puntual del PGM a l’ àmbit de la Muntanyeta de la Font Pudenta.

El 5 de juliol de 2018 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, del 5 de juny de 2018, en la que s’aprovava definitivament la Modificació del pla general metropolità a l’àmbit de la Muntanyeta de la Font Pudenta del municipi de Montcada i Reixac.

PROJECTE D’OBERTURA DEL CARRER BARBERÀ I MEDINACELI

L’octubre de 2018 es va aprovar definitivament el Projecte d’obertura del Carrer Barberà i Medinaceli del barri de la Muntanyeta de la Font Pudenta.

La licitació es farà al primer trimestre del 2019. El pressupost de licitació és de 741.229,97 €, IVA inclòs. La durada prevista de les obres és de 6 mesos

EN PROCÉS
EN PROCÉS