Noves polítiques en prevenció de riscos, protocol d’assetjament laboral i campanyes lingüístiques

S’ha millorat el servei de prevenció amb l’actualització periòdica l’avaluació de riscos en centres i equipaments, tenint en compte les mesures per implementar o fer seguiment, així com l’avaluació dels propis llocs de treball de l’organització.

S’ha implantat un nou protocol contra l’assetjament en l’àmbit laboral.

Hem impulsat una campanya de reciclatge i actualització en suport de la normalització lingüística.

Fet
FET