Negociar amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la millora del servei i l’optimització dels itineraris dels autobusos

Arran de la nova ubicació de les dependències de policia municipal s’ha realitzat una modificació del recorregut del 155 per tal de donar cobertura mitjançant transport públic a la nova dependència.  Aquesta modificació ha permès la instal·lació de 7 noves parades (5 d’elles amb plataformes en calçada per un millor servei) que dona servei no només al usuaris que es desplacen fins la policia local sinó també als treballadors del polígon industrial La Ferreria.  Actualment no és plantejable una modificació de recorregut sense augmentar el nombre de vehicles disponibles.

Actualment, està prevista reunió amb l’AMB per traslladar diferents problemàtiques que han estat presentades fer diferents col·lectius veïnals i estudiades per els serveis tècnics en referència a diferents línies de BUS que donen servei al municipi per tal mira d’ajustar els recursos actuals un millor servei i la petició d’ampliació d’alguns serveis que es consideren necessaris.

EN PROCÉS
EN PROCÉS