Modernització dels sistemes de gestió de RRHH

Amb l’objectiu de modernitzar la gestió diària vinculada als recursos humans s’ha dut a terme una auditòria dels sistemes d’informació específics del propi departament. En aquests moments ens trobem desplegant els continguts de l’auditòria.

D’altra banda, s’ha renovat al 100% la intranet municipal amb el proposit de millorar la comunicació interna entre el personal de l’Ajuntament.

Fet
FET

No s’ha dut a terme la implantació del portal de l’empleat tot i esperant què el proveïdor tecnològic de RRHH implementi la versió 2.0 de l’eina.

PENDENT