Millorar les connexions a Can Cuiàs i Ciutat Meridiana i la recuperació del torrent del Bosc Llarg

S’ha redactat, per part dels tècnics de l’Ajuntament, el Projecte d’obres d’adequació d’un camí accessible des del carrer Circumval·lació al camp de futbol “Ciutat Meridiana” (torrent del Bosc Llarg, Can Cuiàs).

El pressupost per  a la realització de les obres prové de l’Ajuntament de Barcelona, fruït del conveni del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB).

A data de febrer, l’Ajuntament de Montcada i Reixac resta a l’espera de rebre l’ingrés del pressupost del projecte per part de l’Ajuntament de Barcelona.

L’inici de les obres, pressupostades amb 60.000 euros, està previst per la primavera de 2019.

EN PROCÉS
EN PROCÉS