Millorar la transversalitat i coordinació entre entitats i entre entitats i Ajuntament

S’ha començat a treballar coordinament amb l’AVV de Terra Nostra, en el marc de la comissió mixta del Casino de Terra Nostra, per a la dinamització de l’equipament  i del barri.
Es treballa de forma coordinada amb l’Associació de Gent Gran Casa de la Mina en la gestió del Casal de la Mina
Es treballa de forma coordinada amb diferents entitats del municipi en el disseny i implementació de la Mostra d’entitats i Festa de l’envelliment actiu que se celebra anualment.
Portal d’entitats és una plataforma que funciona des de 2006, on les entitats poden obrir el seu propi blog i on poden consultar temes que poden ser del seu interès i conèixer el que fan la resta d’entitats.
El portal d’entitats, el facebook i el twitter de Participació Ciutadana són espais que ajuden a la coordinació i el coneixement mutu de les entitats.

Fet
FET