Millorar la transparència i l’adequació dels processos selectius de personal municipal a la realitat social de Montcada i Reixac i a les necessitats del servei públic (bases selectives, sistemes de comunicació amb persones aspirants, etc.)

Els processos selectius oberts que es convoquen es publiquen al BOBP i al DOGC d’acord amb la normativa vigent. A més, per tal de potenciar la informació i transparència, se’ls dóna difusió a la web municipal, al tauler d’anuncis electrònic i també a través del servei de Promoció Econòmica.

Com a novetat i servei complementari, s’ha passat a informar de totes les novetats relacionades amb els processos, amb un avís per SMS a les persones interessades, si han donat el previ consentiment a la seva sol·licitud de participació.

Fet
FET