Millorar la mobilitat i l’accessibilitat

S’ha redactat i aprovat el Pla d’accessibilitat a Santa Elvira, al barri de Can Cuiàs.

Al 2019 s’ha previst la realització de la intervenció de connexió del bloc Dàlia amb el centre comercial, a través de rampa accessible que substitueixi les actuals escales de connexió.

S’han realitzat a diferents punts del barri passos deprimits per millorar la connecitivitat, s’han afegit trams de barana en escales que connecten amb el parc del turó blau.

Les actuals obres de millora de l’antiga N-150 suposaran la creació de ronda cívica que ha de permetre la millora de la connectivitat (especialment a peu i en bicicleta) del barri amb la resta del municipi.

EN PROCÉS
EN PROCÉS