Liderar i exigir compliments dels acords sobre el soterrament de la línia de Rodalies R2 al seu pas per Montcada i Reixac

L‘octubre del 2015 es crea la Taula pel Soterrament  (taula de treball formada per regidors de l’equip de govern, tècnics municipals i representants del col·lectiu ciutadà), que es reuneix mensualment.

Es fan diverses reunions amb ADIF i el Ministeri de Foment.

El maig de 2017 en la visita a Montcada i Reixac el ministre de Foment es compromet a realitzar les obres del soterrament de la R2.

El juliol de 2017 es fa la primera reunió de la una comissió técnico-política pel seguiment del soterrament de la R2. Es fan reunions periòdiques l’octubre 2017, el gener 2018 i l’octubre 2018.

El gener de 2018 s’adjudica el projecte tècnic amb un pressupost de 2.058.621,6 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 21 mesos. La data prevista d’entrega del projecte és a finals del 2019. L’inici de les obres està previst pel 2020.

També es crea una comissió tècnica per al seguiment de la redacció del projecte del soterrament, integrada per la UTE d’empreses contractades per a la redacció dels projectes i els arquitectes i enginyers del Ministeri de Foment, Adif, els consistoris montcadencs i barceloní i l’agència Barcelona Regional. L’octubre de 2018 i el gener de 2019 es fan la segona i tercera reunions de la comissió tècnica.

El març de 2018 es fan les V Jornades del soterrament amb la participació de les ciutats de Múrcia, l’Hospitalet i Sant Feliu que expliquen les seves experiències amb el soterrament.

El juny de 2018 les alcaldesses de Montcada i Reixac i L’Hospitalet i l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat demanen en un acte conjunt al nou ministre de Foment el compliment dels compromisos adquirits per l’Estat per als tres soterraments.

El juliol de 2018 es fa una trobada a l’Hospitalet entre l’alcaldessa i la presidenta d’Adif, que confirma la continuïtat del soterrament.

El novembre de 2018 es fa una jornada de treball al municipi amb diputats de totes les formacions del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya per reiterar el seu suport al projecte del soterrament de la R2.

El febrer de 2019 es fa una reunió amb la delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, en la que es compromet a intercedir amb el secretari general d’Infraestructures per tal que es reprenguin les reunions de la comissió de seguiment del soterrament de la R2, aturades des del  l’octubre de 2018.

Fet
FET