Impulsar un pla de promoció interna, dins les possibilitats de la normativa

S’han realitzat a nivell intern promocions per processos selectius reglamentaris. La plantilla de personal ha mostrat interès en la participació per la possibilitat de fer carrera i millora personal o, fins i tot, per optar a mobilitat. S’han realitzat a nivell intern 28 processos per provisió de llocs de treball i 2 promocions internes de Policia Local (Caporal i Sotsinspector).

També s’ha aprovat i implementat el Reglament de Carrera Professional que estableix el marc objectiu a partir del qual s’incentiva, ordena i aplica a cadascun del personal municipal una progressió de millora de la seva professionalitat, incrementant la seva motivació, mitjançant el desenvolupament d’una carrera professional sense necessitat de canviar de lloc de treball.

També s’ha impulsat el projecte de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball per l’aplicació del programa de regularització de Places Vs. Llocs, que comportarà la promoció interna de 33 places de plantilla.

Fet
FET