Impulsar tota una sèrie d’accions de la cultura de la pau, la cooperació, el desenvolupament i la interculturalitat en l’oferta de l’educació primària i secundària obligatòria

  • S’ofereixen una sèrie d’activitats al Catàleg d’activitats educatives que estan relacionades amb el foment de la cultura de pau, solidaritat, comerç just, cooperació, interculturalitat, etc, on els centres educatius escullen aquelles que millor s’adapten al seu projecte pedagògic.
  • Es realitzen activitats al territori dirigides a la ciutadania que fomenten la interculturalitat, la cultura de pau, i la solidaritat, etc: exposicions, tallers, activitats al carrer, etc.
  • Es realitzen activitats als centres d’educació no formal, als centres cívics i als casals de gent gran.
Fet
FET