Impulsar processos participatius amb el conjunt de la ciutadania sobre temes d’interès general de la ciutat

S’han organitzat processos participatius des del propi departament de Participació Ciutadana i també s’ha donat suport i assessorament per a la realització de projectes/processos participatius, impulsats per diferents regidories de l’Ajuntament.

Processos participatius finalitzats:

 • Projecte remodelació antiga Cerveseria (2015).
 • Recollida de propostes sobre el transport públic municipal TMB (2015).
 • Procés participatiu Muntanyeta Can Sant Joan (2016).
 • Usos del local municipal de la plaça Joan Fuster (2016).
 • Remodelació plaça Lluís Companys.
 • Projecte Emplaça’t (2016).
 • Projecte Desenvolupament Urbà Sostenible Integral DUSI (2016).
 • Pla de Reixac (2016).
 • Pressupostos participatius 2017 (actualment en fase d’execució projectes guanyadors).
 • Usos solar antiga fàbrica Valentine (2018).
 • Premi esportiu per votació popular (2018).
 • Pla de prevenció i gestió residus (2018).

Processos participatius en marxa:

 • Procés participatiu PAM (2016-2019) espai d’aportacions i propostes obert durant tota la legislatura.
 • Pressupostos participatius 2018-2019 (actualment en fase de votació).
 • Revisió del Reglament de Participació Ciutadana 2017-2018.
 • Pla Mobilitat Urbana i Sostenible (2016-2018).
 • Pla estratègic per al desenvolupament econòmic i l’ocupació (2018).
 • Enquesta sobre el Pla Local de Joventut 2018.

Amb l’entrada en vigor de la llei 39/2015 que recull la participació activa de la ciutadania en l’elaboració d’ordenances i reglaments s’han dut a terme processos participatius previs a l’aprovació de les ordenances i reglaments següents:

 • Ordenança Mercats venda no sedentària (2017).
 • Ordenança circulació de vianants i de vehicles i reglament regulador del servei d’estacionament amb limitació horària (2017).
 • Reglament funcionament Centre Cívic L’Alzina (2017).
 • Reglament funcionament Centre Cívic Can Cuiàs (2017).
 • Reglament Mercat Municipal (2018).
 • Ordenança civisme (2018).
 • Reglament funcionament Centre Cívic La Ribera (2018) en marxa
 • Codi ètic (2018).
 • Reglament Casal Gent Gran Casa de la Mina (2019).

Mecanismes, òrgans i espais per fomentar la Participació Ciutadana. Formació interna sobre participació ciutadana.

Donat que el PAM reconeix la participació ciutadana com un dels principals eixos de l’acció política, es va organitzar una formació específica sobre participació ciutadana adreçada a tots els regidors i regidores del consistori amb el suport de la Diputació de Barcelona (2017)

Plataforma Montcada Participa

Amb motiu del projecte dels pressupostos participatius 2017 s’ha posat en marxa la plataforma Montcada Participa, un espai online que pretén recollir i canalitzar tots els processos participatius que iniciï l’Ajuntament i que permet a la ciutadania consultar documents, respondre enquestes, fer aportacions, suggeriments i propostes i votar.

Nous òrgans de participació ciutadana:

Durant aquest mandat s’han creat o s’han reactivat òrgans i espais de participació ciutadana:

 • Taula d’habitatge (2016).
 • Taula per la Salut (2016).
 • Consell d’Infants (2017).
 • Taula sectorial persones amb discapacitat (2016).

Programes transversals amb altres administracions:

 • Programa Prescripció social en col·laboració amb els CAP’s i l’ICS: (2016)
 • Programa Treballs en Benefici de la comunitat (Departament de Justícia)
Fet
FET