Impulsar la formació i el reciclatge continu del personal tècnic i administratiu, incrementant la polivalència i les capacitats interdepartamentals

L’Ajuntament ha iniciat un projecte per impulsar, sistematitzar i executar la millora en l’àrea de formació a la totalitat d’empleats/des municipals. El disseny personalitzat d’un pla formatiu és una prioritat i ha de servir de full de ruta per arribar a cobrir les mancances formatives i potenciar la millora del desenvolupament de la plantilla.

Fet
FET