Impulsar el projecte RestaruaMiRJove en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ 2017)

OBJECTIUS

Augmentar les possibilitats d’inserció dels Joves de Montcada i Reixac especialment aquells col·lectius més vulnerables.

Capcitqar en el domini de les tècniques i actituts que permetin desenvolupar una tasca professional de cambrer o ajudant de sala.

Proporcionar un nou espai de formació i treball per a joves amb baixa qualificació interessants en apredre un ofici.

DESTINATARIS

Joves d’entre 16 i 25 anys, amb baixa qualificació formativa, prioritariament sense estidis de secundaria finalitzats, en situació de risc d’exclusió social.

El projecte RestauraMiRJove, atén a 15 jóves d’entre 16 i 25 anys, sense estudis de secundaria, i provinents del “fracas escolar”. Es tracta de joves en situació de risc d’esclusió,

Es tracta d’un projecte que combina les següents actuacions:

  • Formació professionalitzadora en l’àmbit de la restauració.
  • Formació en competències transversals: aprendre a aprendre,social-cívica i ciutadana, competencia-autonomia e iniciativa, digital, lingüística, matemàtica.
  • Pràctiques no laborals en empreses del sector.  

RESULTATS:

Participants: 18.    

Retorn sistema Educatiu/ inserció laboral: 12 joves

Inserció laboral: 13 joves

Fet
FET