Impulsar el projecte “Montcada Impulsa: suport al servei local d’ocupació”

El projecte “Montcada Impulsa: suport al servei local d’ocupació” engloba un conjunt d’actuacions que permeten millorar la qualitat de l’SLO de Montcada i Reixac a través de la realització d’unes actuacions emmarcades dins l’àmbit de la prospecció i la intermediació laboral.

La finalitat d’aquest projecte és reforçar l’equip d’intermediació laboral del servei mitjançant la figura d’un prospector laboral.

Objectius: Enfortir la relació del SLO amb les empreses del municipi, afavorir la cooperació i la col·laboració entre el teixit empresarial de Montcada i l’SLO per tal de combatre l’atur local, i millorar l’ocupabilitat de la ciutadania de Montcada, especialment col·lectius en risc d’exclusió social.

Resultats:

  • Nombre empreses prospectades: 171
  • Nombre empreses visitades: 86
  • Nombre ofertes procedents de la prospecció: 70
  • Nombre d’ofertes de empreses fidelitzades: 127

Alhora, el Servei ha generat convenis de col·laboració amb empreses del Tercer sector que es dedica a la inserció de persones en risc d’exclusió social. S’ha col·laborat en dues edicions del projecte “ReNueva” amb la Fundació Trinijove, Ecoembes i Danone en el que hi han participat 30 alumnes procedents de diferents col·lectius en risc d’exclusió social del nostre municipi.

Fet
FET