Impulsar el programa Integrals

El programa integrals 2017 de Montcada es troba emmarcat dins  del model d’agrupació d’entitats del Territori del Valles Occidental i està gestionat des del Consell Comarcal Valles Occidental amb un total de 125 joves i 7 entitats. 15 joves a cada entitat amb un total de 125 joves.

OBJECTIU:

L’objectiu del programa és, a través d’un procés personalitzat d’acompanyament i suport, explorar quins són els interessos imotivacions de les persones participants, orientar les seves trajectòries educatives/formatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta de serveis flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d’inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

 COL·LECTIU DESTINATARI:

Joves entre 16 i 29 anys inscrits en l’oficina de treball i donat’s d’alta al registre de Garantia Juvenil ( Que no estiguin treballant ni estudiant al iniciar el programa).No hi ha cap requisit en quan a estudis ( Sense ESO, ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, Grau Universitari ).

Aquest programa permet permet el disseny flexible d’itineraris personalitzats i adaptats al col·lectiu, en concret de cada entitat, deixant en mans dels professionals la utilització de la metodologia més adient en cada cas, permetent abordar els objectius a assolir des de diferents models d’intervenció.

RESULTATS:  

Participants: 18. Baixes: 3. = 15 joves/programa.

Retorn sistema Educatiu: 2 joves.

Inserció laboral: 13 joves.

Fet
FET