Implementar un nou concepte de Policia Local, desenvolupant la Policia Comunitària, basat en la relació amb la ciutadania per tal de conèixer l’origen dels conflictes i treballar en la prevenció

S’inicia una nova etapa de treball en el si de la policia local basat en actuacions de caràcter proactiu, de manera que puguem anticipar-nos als problemes, buscant mecanismes de relació amb els ciutadans.

L’objectiu és aconseguir un coneixement més exhaustiu de la realitat, i per tant una eina eficaç en la resolució dels conflictes i un treball profund en matèria de prevenció.

Per a això s’enforteix el treball de policia comunitària duta a terme des de la unitat de Proximitat establint mecanismes de relació entre la policia i els diferents sectors associatius, culturals, econòmics i socials per obtenir una informació directa dels problemes i estar en disposició d’anticipar-se a aquests, amb una resolució efectiva de major eficàcia i eficiència.

Cal destacar les iniciatives de les taules obertes a la ciutadania  per tractar problemes concrets de col·lectius i de l’impuls del treball transversal amb altres àrees per coordinar l’acció en benefici ciutadà

Fet
FET