Implementar cursos i tallers de formació ocupacional on s’interrelacioni la formació laboral i la inserció amb accions en benefici de la comunitat

 • Diltet
 • PFI-PTT:
 1. Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics
 2. Auxiliar de vendes, oficina i atenció al pública.
 • Servei d’acompanyament:
 1. taller de soldadura
 2. taller de cuina
 3. taller d’hort
 4. taller de doblatge
 • Estades formatives en empreses.
 • Curs aprendre i emprendre: curs de recuperació i reutilització.
 • Capsules formatives: Perruqueria, Primers auxilis (ASI i DEA), Premonitors, Electricitat.
 • Bar formatiu
Fet
FET