Implementació de les noves normatives

Per tal d’adequar l’ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats a les noves normatives de la Llei de Simplificació Administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica es va fer una modificació d’aquesta a data del 23 de novembre del 2016 (dia de l’aprovació i de la publicació al BOP. Al DOGC es va anunciar al 13 de desembre del 2016). L’Annex 1, però, va ser aprovat pel Ple el 30 de novembre de 2017 i es va publicar al BOP el 4 d’abril del 2018.

Fet
FET