Garantir l’accés a la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes, independentment de les seves limitacions socials, culturals o físiques

  • Programació d’activitats esportives amb diferents nivells i horaris, instal·lacions esportives de la Zona Centre, així com a l’Espai Kursaal i el Pavelló Municipal Miquel Poblet, facilitant entrades puntuals sense necessitat d’abonar matricules o mensualitats fixes.
  • Programació d’activitats a les instal·lacions de Montcada Aqua amb diferents nivells i horaris accessibles a tots els públics.
  • Bonificacions per a jubilats i discapacitats a Montcada Aqua, d’acord amb el barems i requisits previs.
  • Millorar la gestió dels Casals esportius ofertats des de l’IME garantint el compliment del decret 267/2016 de 5 de juliol, que regula les activitats en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, així com establir-ne un sistema de pre-inscripció donant les mateixes oportunitats de participació en funció dels barems establerts.
Fet
FET