Garantir la participació de les persones amb discapacitat en les activitats i recursos culturals, turístics i d’entreteniment i d’esport del municipi

  • Assoliment parcial d’aquest objectiu. De manera puntual o quan es tracten d’activitats obertes a tota la població.
  • Projecte per a promocionar la participació i l’oci de persones amb diversitat funcional a través de l’Associació Oratge
Fet
FET
  • Manca un treball específic per la incorporació d’aquest col·lectiu en el camp del lleure pel que fa a la perspectiva económica com a les propostes que puguin ser adients .
PENDENT