Garantir la participació a les activitats extraescolars del municipi dels nens i nenes amb necessitats educatives especials

Augment dels vetlladors en els casals d’estiu que es realitzen en les escoles, essent un municipi de referència en aquest àmbit, garantitzant el lleure d’estiu als nens amb necessitats educatives.
Inclusió de nens/es amb necessitats educatives a les activitats programades per l’Ajuntament (al Consell dels Infants, com a exemple).

Fet
FET

Ampliar els vetlladors en el casal d’estiu d’esports. 

EN PROCÉS
EN PROCÉS

Cal un treball específic per la incorporació dels alumnes en les activitats extraescolars fora del centre educatiu i en el lleure en general.

PENDENT