Fer processos de participació ciutadana en urbanisme

S’han fet processos de participació en diversos tràmits d’expedients de planejament urbanístic: la Muntanyeta de Can St Joan i de la Font Pudenta i de la Ribera. També s’han fet actes públics en els expedients de la Vallensana Baixa, Estany de Gallecs, Desclassificació de l’ARE, Vista Rica, obres a la N-150, del Pla de Mobilitat, entre d’altres.

PROCÉS PARTICIPATIU: 2018

PROJECTE: Projecte d’urbanització de Vallençana Baixa.
LLOC: Casa de la Vila
RESULTAT: La Diputació de Barcelona està redactant el projecte d’urbanització.

PROCÉS PARTICIPATIU: 2017-2018

PROJECTE: Projecte d’urbanització de Gallecs
LLOC: Barri de Gallecs
RESULTAT: S’està redactant el projecte d’urbanització

PROCÉS PARTICIPATIU: Maig 2018

PROJECTE: Projecte d’urbanització del PEMU a l’àmbit de la indústria Valentine
LLOC: Centre Cívic La Ribera.
RESULTAT: Redacció del projecte d’urbanització (promotor privat).

Fet
FET