Fer campanyes i formació sobre civisme per conscienciar la ciutadania en el respecte a l’espai públic

Des de serveis municipals, i d’acord amb la implantació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària, s’han realitzat diferents campanyes comunicatives a través d’anuncis a la Veu, fulletons o cartellería (especialment en OPIS), per a la conscienciació del respecte de l’espai públic, enfocades a la neteja de l’espai públic, entre d’altres, en l’ús dels diferents contenidors i als abandonaments de voluminosos, tot recordant que es disposa d’un servei GRATUÏT de recollida al portal del domicili.  Trobem campanyes com:

  1. Març 2016 – Monogràfic a la veu + bustiada a tota la ciutat
  2. Juliol 2016 i 2017 – Servei recollida mobles.
  3. Abril 2017 – Campanya recollida defecacions dels gossos
  4. Novembre 2018 – La Montcada i Reixac que volem és a les teves mans. Practica el Civisme.

S’han realitzat campanyes de conscienciació mitjançant agents cívics i plans d’ocupació per al reciclatge i el bon ús dels diferents contenidors amb fraccions segregades.

S’ha incidit des de diferents àmbits en la conscienciació de la necessitat del bon us de l’espai públic (consell d’infants, jornades)

Fet
FET