Exigir que es doti d’atenció de qualitat especialitzada els dos Centres d’Atenció Primària (CAP) del municipi i als centres assistencials, fent especial èmfasi en els serveis de pediatra, ginecologia i d’urgències

Des de la regidoria han estat continues les accions de reivindicació i les continues manifestacions al costat d’entitats municipals que reclamen la reversió de les retallades que ha sofert el municipi en matèria sanitària. S’han fet reunions amb el Catsalut, SEM,  s’han fet reunions amb el Conseller Comín i els gerents i referents territorials del Catsalut, s’han coorganitzat manifestacions a la Plaça Sant Jaume junt amb la Taula de salut, així com les manifestacions mensuals que es fan al municipi.

També els alcaldes de la mancomunitat s’han reunit amb Catsalut i Consellers per parlar del futur de la sanitat a l’àmbit del Vallès occidental i de l’atenció hospitalària a la zona de la mancomunitat.

Fet
FET