Exigir el soterrament de la línia de rodalies R3 (línia de Vic) al seu pas per Mas Rampinyo. Seguiment i lideratge en el projecte de desdoblament de l’R3

En les converses mantingudes amb Rodalies Catalunya, Renfe i Adif per la millora de les infraestructures al seu pas per Montcada i Reixac s’ha reivindicat la millora de la R3: desdoblament de la línia, soterrament parcial, nova estació…

Octubre de 2017

Reunió entre Ajuntament i el director de Rodalies Catalunya, Félix Martín, on es compromet a treballar conjuntament per modernitzar i remodelar les estacions de tren del municipi. A la trobada, s’exposa els problemes d’accessibilitat de la majoria d’estacions que hi ha al municipi.

Novembre de 2017

Primera trobada de la comissió de treball per a la millora de les estacions de tren a Montcada i Reixac. L’objectiu és treballar conjuntament per tal que al primavera de 2018 es redacti el projecte constructiu de millora de les estacions de tren de Montcada Bifurcació (línies 3, 4 i 7), Montcada i Reixac-Manresa (línies 4 i 7) i Montcada-Ripollet (línia 3). Renfe i Adif presenten un projecte per a l’estació que dona servei als barris de Mas Rampinyo i Mas Duran.

Gener de 2018

Nova reunió de la comissió treball per a la millora de les estacions de tren per tractar el projecte de l’estació Montcada-Ripollet.

Maig de 2018

Adif i Renfe accepten les modificacions del projecte de remodelació de l’estació de Montcada-Ripollet i es construirà un únic pas soterrani compartit per usuaris i veïnat sota l’estació. La nova redacció suposarà endarrerir les obres un any.

EN PROCÉS
EN PROCÉS