Exigir a ADIF els compromisos adquirits amb Montcada i Reixac

Aquest ha estat un treball constant des de l’arribada del nou equip de govern

L’Ajuntament ha exigit durant aquests quatre anys de mandat i continúa exigint en matèria de seguretat i accessibilitat a les 5 estacions que disposa el municipi.

També amb la seguretat als dos passos a nivell de la R2, ubicats al centre del municipi. 

S’ha propiciat un projecte de l’estació de Mas Rampinyo consensuat amb el veïnat.

S’ha aconseguit l’arranjament de les zones que ADIF va utilitzar com a espai d’obres per a la Línia d’Alta velocitat (Font Freda i pous de ventilació)

Fet
FET