Evolució de l’Oficina d’Atenció Ciutadana

L’Oficina d’Atenció Ciutadana està en constant evolució. Aquest departament municipal està fent front d’una manera activa i directa de la modernització que l’administració local està vivint, en aquest sentit, destaquem:

  • La implementació de l’escaneig massiu de documentació al Registre d’Entrada.
  •  
  • Tramitació telemàtica d’expedient d’activitats en col·laboració amb el projecte FUE.
  • (Finestreta Única Empresarial) de l’AOC.

I a més, s’ha aconseguit: 

  • Consolidar l’OAC com a referent a la població de Montcada i Reixac amb un volum d’atencions mitjana als últims 4 anys de 38.400.
  • Punt d’entrada per derivar qualsevol queixa o suggeriment als departaments corresponents. En procés de valoració aplicacions que ens ajudin a realitzar la gestió de la resposta.
Fet
FET
  • Tramitació electrònica multicanal i implantació expedient 100% electrònic.
EN PROCÉS
EN PROCÉS